คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ( ยูเอ็นเอสซี ) มีมติเห็นชอบด้วยเสียงข้างมาก 13 เสียง และงดออกเสียง 2 เสียง คือจีนกับรัสเซีย ผ่านมติเรียกร้องกลุ่มตาลีบันอนุญาต “เส้นทางปลอดภัย” ให้กับประชาชนซึ่งยังคงตกค้าง ในการเดินทางออกจากอัฟกานิสถานหลังวันที่ 31 ส.ค.นี้ และเปิดทางเพื่อรับความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม

ทั้งนี้ เนื้อหาในมติของยูเอ็นเอสซีไม่ได้ระบุเกี่ยวกับการกำหนด “พื้นที่ปลอดภัย” หรือ “เขตปลอดภัย” ในกรุงคาบูล ตามที่ฝรั่งเศสเรียกร้องก่อนหน้านี้ แต่เน้นย้ำ “ความคาดหวัง” ของยูเอ็นเอสซี ในการให้กลุ่มตาลีบันผดุงไว้ซึ่งหลักสิทธิมนุษยชน รวมถึงการเคารพสิทธิสตรี และการเดินหน้านโยบายต่อต้านการก่อการร้าย ด้วยการป้องกันไม่ให้อัฟกานิสถาน เป็นฐานที่มั่นของกลุ่มติดอาวุธรายใด

อย่างไรก็ตาม มติดังกล่าวยังไม่มีข้อความระบุชัดเจนว่า จะมีการบังคับใช้มาตรการใดกับกลุ่มตาลีบันหรือไม่ ในกรณีที่ข้อเรียกร้องทั้งหมดของยูเอ็นเอสซี “ไม่ได้รับการตอบสนอง” โดยมติดังกล่าวของยูเอ็นเอสซีได้รับการเผยแพร่ออกมาไม่นาน หลังกองทัพสหรัฐประกาศยุติภารกิจทางทหารที่ยาวนาน 20 ปีในอัฟกานิสถาน “อย่างเป็นทางการ” เมื่อเครื่องบินลำเลียงซี-17 เที่ยวบินสุดท้าย ออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติฮามิด คาร์ไซ ในกรุงคาบูล เมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมา